كد تقويم

قالب وبلاگ

 به نام آنکه همین نزدیکی هاست....! - ترجمه شعر واحه ای در لحظه - سهراب سپهری
آموزشی و سرگرمی

 

واحه ای در لحظه

به سراغ من اگر می آیید.
پشت هیچستانم
If you come to see me,
I am behind the voidland
پشت هیچستان جایی است.
پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصدک هایی است
Behind the voidland is a site.
Behind the voidland the arteries of air permeate with dandelions
که خبر می آرند از گل واشده در دورترین بوته خاک
روی شن ها هم نقش سم اسبان سواران ظریفی است که صبح
That bring news of the blooming of the earth`s farthest bush
And on the sands are hoof-prints of the horses of subtle riders
به سر تپه معراج شقایق رفتند
پشت هیچستان چتر خواهش باز است
Who in the morn went atop the hill of the peony`s ascension.
Behind the voidland , the parasol of desire is open,
 
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود
زنگ باران به صدا می آید
So the breeze of thirst may seep into the care of a leaf.
The ring of the rain sounds
 
آدم اینجا تنهاست
و در این تاریکی سایه نارونی تا ابدیت جاری است
Here you are in the solitary
And in this solitude an elm`s shadow flows to the eternty
به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید
مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
If you come to see me , come  gently and slowly
Lest you may crack the delicate porcelain of my solitude
( سهراب سپهری )
+ نوشته شده در  شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۰ساعت 19:3  توسط علمی  | 

 
تقویم href="http://www.4weblog.com"> src="http://www.4weblog.com/free-pagerank-display.php?a=getCode&s=Technical"
title="Free PageRank Display Code" border="0px" alt="PageRank"
/>